2007-10-25 20:49 #0 av: Ida

Så många motioner har riksdagsledamöterna lämnat in under höstens allmänna motionstid, som avslutades för några veckor sedan. En hel del handlar om högaktuella konsumentfrågor. Här några exempel.

Förbättra ursprungsmärkningen
Dagens regler för livsmedelsmärkning är inte tillräckligt tydliga, skriver Marina Pettersson (s) i en motion. Om man vill köpa produkter från ett visst land måste det enkelt framgå i vilket land produkten är producerad och förädlad och om den har sitt ursprung i ett land och är förädlad i ett annat.
"Det borde också vara en självklarhet att den information som finns på livsmedlen är på svenska samt att den är lätt att läsa", anser hon.

Transportmärk livsmedlen
Staten måste ta ansvar för att konsumenterna kan välja klimatsmart mat. I stället för att låta olika branscher och intresseorganisationer tvista och bevaka sina revir behövs en märkning som utgår från konsumenternas perspektiv, skriver tre miljöpartister i en motion.
Om märkningen ska täcka ett livsmedels klimatpåverkan i alla led lär det krävas år av utredningar och det kan ändå bli svårt att nå vetenskaplig konsensus. "Däremot krävs ingen högskoleutbildning för att begripa att vinet från Medelhavsländerna påverkar klimatet mindre om det fraktas med tåg till Sverige i stället för lastbil", påpekar de.

Förbjud dubbla avgifter
Se över reglerna för hur påminnelse- och förseningsavgifter tillämpas, kräver sex socialdemokrater i en motion. De vänder sig framför allt mot att många företag och institutioner både tar ut en påminnelseavgift (i dag maximerad till 50 kronor) och en särskild förseningsavgift om inte betalningen sker i tid. Exempelvis tar Centrala studiestödsnämnden 120 kronor i förseningsavgift redan dagen efter förfallodagen.

Samma burkar här som där
Problemet med import av förpackningar som inte hör hemma i det svenska retursystemet ökar hela tiden. Importen riskerar att underminera svenska folkets förtroende för pantsystemet och öka nedskräpningen, hävdar Hillevi Larsson (s) i en motion.
Att regeringen nu vill förbjuda införsel av exempelvis ölburkar som saknar retursystem i Sverige räcker inte, anser hon, och vill därför att riksdagen ställer sig bakom hennes motion om en gemensam EU-standard för returförpackningar.

Skylta med saltet
Svenska folket är "saltförgiftat". Tusentals liv skulle kunna räddas varje år om intaget av salt kunde minskas, skriver Christer Winbäck (fp) i en motion där han efterlyser en obligatorisk saltinnehållsmärkning.
I dag behöver producenterna inte ange saltinnehållet på förpackningen, en ordning som gäller i hela EU, med undantag för Finland. Där införde man särskilda märkningsregler för salt 1994. Sedan dess har befolkningens saltintag i det närmaste halverats och effekten på folkhälsan är enligt Christer Winbäck "dramatisk".

Underlätta för bullbakarna
Föreningar som kontinuerligt säljer eller bjuder på bullar i föreningens regi betraktas sedan januari 2006 formellt sett som livsmedelsföretagare. Och därmed måste, i varje fall i teorin, köken där bullarna bakas uppfylla alla de regler som gäller för tillverkningskök.
Vissa lokala tjänstemän har tolkat reglerna väldigt snävt och krävt att varje person som hanterar korvar, bullar eller våfflor i en förening måste gå en livsmedelsutbildning, skriver Elisabeth Svantesson (m) i en motion. Så kan det inte fortsätta, anser hon.
"Det måste finnas tydliga riktlinjer som hjälper, inte stjälper, de ideella krafterna runt om i Sverige."

Redovisa transfetterna
I Danmark finns sedan 2004 ett förbud mot industriellt framställt transfett i livsmedel. Kristdemokraterna Chatrine Pålsson Ahlgren och Rosita Runegrund vill inte se ett motsvarande förbud i Sverige. Däremot tycker de att livsmedelstillverkarna ska tvingas att redovisa om, och i så fall hur mycket, transfetter ett livsmedel innehåller.
"Då kan konsumenterna ta egna beslut grundade på fakta", skriver de i en motion.
Moderaterna Marie Weibull Kornias och Finn Bengtsson vill gå ett steg längre och anser att Sverige bör införa gränsvärden för transfetter.

Stoppa smågriskastreringen
I dag kastreras i stort sett alla hangrisar som föds upp i Sverige. Anledningen är att uppfödarna vill undvika att grisköttet luktar och smakar galt. Om grisarna är yngre än 7 dagar får kastreringen ske utan bedövning och utan att veterinär anlitas, en hantering som är mycket plågsam för kultingarna. Det här vill Marietta de Pourbaix-Lundin (m) sätta stopp för. I sin motion föreslår hon att Sverige ska ta fram en handlingsplan som siktar på att kastreringen ska vara överflödig inom fem år. Enligt Djurskyddsmyndigheten finns det två huvudvägar att slå in på. Den ena handlar om könssortering av sperma, den andra om en vaccinering som styr hormonproduktion och könsmognad.

Inför en konsumentbalk
Det är på tok för svårt för konsumenterna att hitta information om vilka rättigheter och skyldigheter man har. För att stärka medborgarnas makt borde all konsumentlagstiftning, så långt det är möjligt, samlas i en gemensam konsumentbalk, skriver tre miljöpartister i en motion.
"Det skulle betyda att bland annat konsumenttjänstlagen, konsumentköplagen och produktsäkerhetslagen skulle ges en enhetlig och konkurrensneutral tillämpning på de olika sektorerna i ekonomin", skriver de och hänvisar till att samma sak har skett med miljölagstiftningen.

Sänk momsen på rättvisemärkt
I dag betalar vi tolv procent moms när vi handlar livsmedel. Miljöpartiet, som vill gynna produkter som producerats med hänsyn till miljö, fackliga rättigheter och arbetsmiljö, föreslår nu en reducering av momsen för varor som är märkta med licenser för miljö- och sociala krav.
"Därmed skulle den enskilde konsumenten direkt med plånboken känna av att de licensierade produkterna är ett reellt alternativ även privatekonomiskt", skriver tre miljöpartister i en motion.

Avreglera fjärrvärmen
I dag är det bara fjärrvärmen kvar att avreglera på energisidan. Det är hög tid att så sker, anser moderaterna Ewa Thalén Finné och Margareta Pålsson. Många konsumenter sitter fast i ett fjärrvärmesystem där de i realiteten inte kan påverka sina priser. Därför behövs en tillsynsmyndighet som bevakar hur kommuner och andra aktörer sätter sina taxor och en ökad konkurrens på marknaden.
Fler kommuner borde följa Täbys exempel, anser motionärerna. Där har man beslutat att se över förutsättningarna för ett fjärrvärmenät med konkurrens.

Inför ångerrätt vid gatuförsäljning
Som konsument tror man att lagstiftningen skyddar en i alla köpsituationer. Men så är det inte, konstaterar Betty Malmberg (m) i en motion. Vid försäljning på allmän plats, eventförsäljning, gäller ingen ångerrätt, trots att köpet ofta sker i en för konsumenten stressad situation.
Den här typen av försäljning har blivit allt vanligare, särskilt när det gäller mobiltelefoniabonnemang. För att förenkla för konsumenten vill Betty Malmberg ha en lagändring som innebär att ångerrätten även gäller för eventförsäljning.

Obligatoriska konsumentvägledare
Av landets 290 kommuner saknar 31 kommunal konsumentverksamhet. Det innebär att 1,2 miljoner människor helt eller delvis står utan konsumentvägledning.  "Konsumentvägledningens arbete är av stor vikt eftersom det tillsammans med den kommunala budget- och skuldrådgivningens insatser kan förebygga att människor fastnar i livslånga skuldfällor", skriver fem vänsterpartister i en motion.
Den borgerliga regeringen anser att det är upp till varje kommun att bestämma om man ska ha en konsumentvägledning eller ej. Vänsterpartiet vill göra konsumentvägledningen till ett obligatorium och låta Konsumentverket fördela anslagen.

Artikel från Råd & Rön 9 oktober 2007

Relaterade länkar

Av: Ida

Datum för publicering

  • 2007-10-25