Konsumenträtt

Att handla i "god tro"

2007-01-15 20:48 #0 av: Ida

Begreppen "god tro" och "godtrosförvärv" är viktiga inom svensk lagstiftning. De snarlika begreppen kan orsaka förvirring och det finns all anledning att reda ut skillnaden mellan dem och dess innebörd.

År 2003 ändrades reglerna vad gäller godtrosförvärv och man kan inte längre hävda att man köpt stöldgods i så kallad god tro. Det spelar ingen roll om man varit medveten om detta eller inte, man har inte rätt att behålla det man köpt. Den rätta ägaren måste dock ge sig till känna inom sex månader efter att han/hon fått reda på det.

Den som i god tro köpt stöldgods och innehaft det i tio år, får äganderätt till det genom så kallad "hävd". Man har dock inte rätt till detta om man vid köpet eller under innehavet har misstänkt eller borde ha misstänkt att säljaren inte var den rätta ägaren. Man har då varit i så kallad "ond tro". Reglerna om godtrosförvärv gäller även om egendomen under de tio åren innehafts av olika personer, dvs eventuellt sålts från person till person. Man kan inte heller vara i god tro om man genom arv, testamente, bodelning eller liknande fått godset. Reglerna gäller samtliga innehavare.

God tro som begrepp finns även i andra sammanhang. God tro används om man i en situation verkligen tror att någonting förhåller sig på ett visst sätt och förekommer framförallt inom straffrätten. Tror man att regler förhåller sig på ett visst sätt och handlar därefter kan man i vissa fall påvisa att man handlat i god tro.

God tro förekommer också inom avtalsrätten. Om en säljare vid prissättning av misstag sätter ett något lägre pris än vad som var meningen, kan denne ändå bli bunden att sälja till det priset. Man menar, att eftersom skillnaden är så liten att köparen inte insett eller borde ha insett att det skett ett misstag handlar köparen i god tro. Är avvikelsen betydande kan dock köparen aldrig hävda detta, eftersom denne då antingen insett eller borde ha insett att priset var felaktigt, eller helt enkelt handlat i ond tro.

 

Relaterade länkar

Av: Ida

Datum för publicering

  • 2007-01-15
Anmäl
2007-01-16 14:59 #1 av: StefanW

"nyttig" artikel, tror inte många tänker på det, många tänker nog inte på lagändringen 2003.

Stefan - Modellbyggare

 

Anmäl
2007-01-16 16:11 #2 av: Amiechan

Nej, jag tror inte många tänker på det :)

Först när jag fick höra om ändringen tänkte jag att det var hårt mot den som faktiskt hade köpt i god tro. Men sen så insåg jag vad det handlade om - nämligen att stärka den bestulnes rätt till sin egendom. 

Anmäl
2007-01-16 17:53 #3 av: Ida

#2 Just precis. Och att man inte ska kunna hävda att man köpt något i god tro fastän det är uppenbart att det är stöldgods.

 

Anmäl

Bli medlem på iFokus

För att kunna delta i diskussionen måste du bli medlem på iFokus. Det går snabbt, enkelt, och kostar ingenting. Medlemskapet ger dig tillgång till över 300 sajter.