Etik & Miljö

Hemköp

2008-08-19 14:20 #0 av: Sovgott

Hemköp har beslutat sig för att sluta sälja rödlistad fisk och att bara sälja ägg från frigående hönor.

Vad tycker ni? Borde de andra livsmedelsaffärerna också agera?

 

 

Anmäl
2008-08-20 00:00 #1 av: AnnaLundin

det tycker jag absolut!

För tyvärr är det ju så att så länge de finns i disken kommer folk fortsätta köpa av dem. Bortplockade så får kunderna leta andra, bättre alternativ.

Anmäl
2008-08-20 01:04 #2 av: Tosca

Jag håller med, tycker att det är en bra satsning, ett litet steg i rätt riktning. Men det hade varit ännu intressantare om de hade agerat mot en av de större miljöbovarna, till exempel förpackningshysterin. Vi är bara två i hushållet men ändå lyckas v få ihop en påse med sopor, nästan bara förpackningar, varje dag. Imponerande!

Anmäl
2008-08-20 01:53 #3 av: AnnaLundin

#2 - Förpackningar är också ett nödvändigt ont, men de går i alla fall att återvinna på ett eller annat sätt.

(vi har aldrig mer än en halv soptunna vid hämtning varannan torsdag, trots blöjbarn och liten tunna, tack vara sopsorteringen....)

Anmäl
2008-08-23 19:01 #4 av: FredrikN

Att inte köpa östersjötorsk tex är en dum ide enligt mig.WWF har sagt innan att när Internationella havsforskningsrådet(ICES) säger att det är ok med beståndet i Östersjön så skall rödlistningen på torsk upphöra. Ices säger nu att det östra bestådet på torsk i Östersjön är på uppgång och det är inom säkra gränser. Ändå plockar inte WWF bort sin rödlistning.

Vidare måste man som konsument inse att Östersjötorsken är en HANDELSVARA. Alltså även om vi i Sverige inte äter upp fisken så fiskas den upp. Idag så exporteras den till central Europa och vi importerar fisk så som Hoki från Nya Zeeland. Kan någon upplysa mig om vilka miljövinster vi gör här?

Om nu vi bestämmer att ingen svensk fiskare ska få ta upp torsken så kommer detta inte att betyda att den inte fiskas upp. Torsken är inte en svenska angelägenhet utan kvoterna sätts av Eu.

Eu bestämmer hur mycket vi ska fiska upp i Östersjön varje år. Väljer nu svenska fiskare att inte fiska upp den så kommer Eu att tillfråga övriga Östersjölaänder om de vill fiska upp den. Vill  inte de göra det så kan Eu fråga Spanien eller Portugal om de vill fiska upp den. Kvoten kan även säljas till länder utan för Eu så som Norge eller japan.

Så länge torsken fiskas av fiskare i Sverige så anser jag att man skall köpa och äta den.

För övrigt så kan jag upplysa om att även vissa Hoki bestånd börjar fiskas ner ganska hårt.

Anmäl
2008-08-23 22:02 #5 av: Sovgott

#4. Ingen miljövinst alls, får jag nog svara på din fråga. Det senaste jag läste i DN var att det skulle vara mer miljövänligt att äta känguru från Australien än att äta svenskt nötkött! Jag får inte riktigt ihop den ekvationen heller...

Men att bara sälja ägg från frigående hönor tycker jag är bra. Ur miljösynpunkt tänker jag då främst på hönornas miljö.

Anmäl
2008-08-23 23:05 #6 av: AnnaLundin

Angående Östersjöfisk så undviker jag den oavsett rödlistning eller inte. Östersjöfisken är ju inte direkt fri från miljögifter....

Men det finns ju fler arter än fisk från Östersjön som är rödlistade.

Anmäl
2008-08-23 23:43 #7 av: FredrikN

Miljögifter samlas i fetfisk. Så som sill och lax. Dock så är det överväger de nyttiga effekterna av att äta fisk de eventuella gifterna man skulle kunna få i sig.  hade varit väldigt intressant att höra om hur mycket dioxin det finns i kött.

Torsk är alltså helt ok att äta i vilket fall som helst då det är en mager fisk som inte samlar på sig miljögifter.

Likså så undrar jag vem som äter fetranden på laxen? Inte jag i alla fall.

Att jag tog torsken som exempel är att visa på att WWF inte alltid har rätt utan att det är väldigt mycket politik med i spelet.

Om man nu på WWF struntar i att ICES tycke att de är ok att nyttja beståndet på tosk i östersjön, så kan man ju börja fundera över vilka andra bestånd de inte själv har koll på.

Jag jobbar för övrig med beståndsuppskattning på just tosken i östersjön. Har även jobbat åt Eu som kontrollant på ett portugiskt industrifiskefartyg som fiskade utan för New Foundland och över hela nord atlanten. Så jag har lite koll på vad jag pratar om. Cool

Anmäl
2008-08-24 00:42 #8 av: AnnaLundin

Ärligt talat, jag tycker det är bättre att man är för återhållsam med fiskandet av arter som bevisligen har minskat i antal än att man börjar fiska av dem "för tidigt".

Hellre en rödlistad för mycket än för lite.

Anmäl
2008-08-24 10:49 #9 av: FredrikN

Nu måste man nog först bestämma ifrån vilket år man ska utgå när man säger att arterna har minskat. Alla arter har en naturlig upp och nedgång. Att tex utgå från torsken storhetstid på 80 talet blir fel.

Man är idag återhållsam på ex. torsken. Man har veckokvoter och man har hårda kontroller på fiskarena.

Jag ärligt säga att vi idag är återhållsamma i ex. viss torskfisket. Biomassan har ökat och man är enligt forskarna uppe på en säker nivå. Om man tror på forskarna när de säger stopp så ska man väl tro på dem när de säger kör?

Problmet blir om man ska bli för återhållsam. Om vi lägger fisket i malpåse så kommer andra produkter att ta över. Hur ska fiskarena överlera under tiden? Vem ska börja fiska när vi drar igång fisket igen? Hur ska industrierna överleva?

Men som sagt i förregående inlägg. Att välja bort östersjötorsk är ingen bra ide. Den kommer fortfarande att fiskas. Men de arbetstillfällen de ger, kommer om folk slutar köpa den i Sverige att , försvinna till andra länder.

Försöker påvisa att frågorna inte är så enkla som WWF vill att folk ska tro.

Jag äter Östersjötorsk med gott samvete.

Vad jag inte äter är odlad lax, då odlingar gör att den vilda laxen dör pga av de parasiter som finns i odlingar. Den odlade laxen får antibiotika mot dessa. Dessutom så kan man ju då fundera på hur bra det är att äta denna antibiotika.

Anmäl
2008-09-15 00:47 #10 av: Ida

#4 Jag tycker att du har en mycket naiv syn på torskfisket i Östersjön, för att vara någon som utger sig för att veta vad han talar om. Det stämmer ju inte att torsken fiskas upp av någon annan om vi inte gör det. Det hela handlar ju om att alla länder runt Östersjön håller sig till kvoterna och det är ju just det som är syftet med att ha kvoter. Polen har ju redan erkännt att man tidigare fiskat långt över sin kvot, men nu ska skärpa övervakningen för att se till att allt svartfiske förhindras.

Jag tycker definitivt att man ska hålla sig till försiktighetsprincipen när det gäller torsk från Östersjön. De största problemen är att de fiskas när de är för små (37 cm) och därmed inte hunnit leka och fortplanta sig. Det andra problemet är fiskemetoder som bottentrålning, något som kan liknas vid att dammsuga havsbottnen efter fisk eller så kallat "bulefiske", där man fiskar med ekolod och kan plocka upp en hel koloni, oavsett storlek, antal eller kvoter.

Jag äter absolut inte torsk, inte från Östersjön och inte från någon annan plats heller. Jag äter främst MSC-märkt fisk eller sådan jag fiskar upp själv.

Anmäl
2008-09-15 01:52 #11 av: FredrikN

"# 10 Du får gärna tycka att jag har en naiv syn på torskfisket i Östersjön. Jag lever med fisket och ser verkligenhet dagligen. ICES har förespråkat en höjning av kvoten. Forskarna ser alltså en tydlig uppgång för torsken i Östersjön.

Fakta kvarstår ändock att torsken är en "handelsvara", Fiskar inte vi upp så går kvoten vidare till något annat land. Vill inte något av Östersjöländerna fiska upp den så kan något annat EU-Land fiska upp den. Nu menar inte jag att kvoten automatiskt går över till ett annat land under det innevarande året. Utan att om Sverige väljer att inte fiska så kan EU fördela om kvoten.

Det lagliga måttet är 38 cm, Förhoppningsvis så har de hunnit leka en gång då. Men det finns det inget som säger att de har hunnit göra. Tycker personligen att det borde höjas till 40 cm.

Bulefiske är ju ett slags Fritidsfiske och skall inte jämnföras med Yrkesfiske. Bulefisket gör igentligen ingen skilland på beståndet. Men moraliskt sett så är det förkasligt.

 

Anmäl
2008-09-16 00:52 #12 av: Ida

#11 Andra forskare har en annan uppfattning om torskbeståndet.

Anmäl
2008-09-17 01:33 #13 av: FredrikN

#12 Vilka forskare då? Eftersom de undersökningar som görs till Ices är de enda beståndsundersökningar som görs. På vilka undersökningar grundar de det argumenten?

Anmäl
2008-09-18 00:06 #14 av: Ida

#13 Östersjöfonden samarbetar också med ett antal forskare. Jag kan fördjupa mig ytterligare i det om du vill veta mer.

Anmäl
2008-09-18 00:21 #15 av: FredrikN

#14 Hade varit intressant. Men jag misstänker att Östersjöfonden använder samma data som Ices.

Anmäl
2008-10-16 20:52 #16 av: FredrikN

#14 Hittar du några källor ?

Anmäl
2008-10-17 20:02 #17 av: Friida

Jag tycker det är jättebra att de bara säljer ägg från frigående hönor.!!! Jag köper / äter inga andra ägg än "eko" ägg som är ändå bättre, om jag kan undvika. För min del är det valet grundat på hönornas livskvalitet. Naturligtvis är det bra med deras inställning till fisken också! Nu handlar inte jag på Hemköp då jag tycker de är hutlöst dyra, men bra ändå!

Anmäl
2008-10-26 17:36 #18 av: Mezzzanina

Men när man ser Hemköps reklam med frigående djur så går de ute som förr.Tyvärr så är det inte så det fungerar med frigående djur nu för tiden.de står som packade sillar på ett golv innomhus.Jag tycker att sådan reklam är klart missvisande.

Anmäl
2008-10-27 18:16 #19 av: AnnaLundin

#18 - det finns frigående djur inomhus och frigående djur utomhus.

Sen finns det frigående djur på små ytor utomhus och frigående djur på gigantiska ytor utomhus också...

Alla dessa är frigående = ingen uppbunden, men med lite olika förutsättningar. Dock hellre frigående på liten yta utomhus än uppbunden inomhus.

Anmäl
2008-10-27 22:23 #20 av: Sovgott

På TV igår visade dom att ekologiska ägg kommer från hönor som får vara ute och sprätta på dagarna, men lägger äggen inomhus. Fast det här TV-programmet var från UK, så jag vet inte om det är så i Sverige också?

Anmäl
2008-10-28 00:37 #21 av: Mezzzanina

#20 Vad jag har hört och även sett med egna ögon, så får visserligen hönsen gå lösa på golv innomhus.Men att kalla den trängseln för frigående sprätthöns osv, det tycker jag är fel.¨De hönsen har det så trångt att de knappt kan vända sig.

Anmäl
2008-10-28 15:20 #22 av: AnnaLundin

#20 - var äggen läggs har egentligen inte med saken att göra, tanken med de ekologiska äggen är att hönsen äter ekologiskt producerat foder och att de har tillgång till att just vara utomhus och sprätta i jorden åtminstone viss del av året. Man kan inte styra höns, väljer de att lägga sina ägg i värpreden inomhus så är det ju enklare att ta hand om äggen. Men det kan lika gärna ligga ägg lite varstans utomhus också...

#21 - den ursprungliga definitionen på sprättägg är att det är ägg som kommer från höns som går fritt utomhus. Det är synnerligen olyckligt att vissa kdjor valt att använda detta ord även för ägg från höns som går fritt inomhus utan att någonsin få se solljus... Fast hur trångt de har det finns tydliga regler för och jo, hönsen har utrymme att vända sig och mer än så ifall lagar och regler följs.

Anmäl
2008-10-29 00:44 #23 av: Mezzzanina

Ja du#22, så du menar att de höns jag sett stå innomhus som "så kallade fritt gående sprätthöns" och som knappt kunde vända sig inte hadde det trångt?Visst har jag lite synfel men inte så mycket att jag inte vet vad jag sett.Stackars höns.

Men det är väl toppen om du har vart i flera hönserier där de har stor yta att röra sig på!För så borde det vara för alla höns.

Tanken med frigående djur som får gå ute och sprätta är väl drömmen.Men tyvärr är det inte alls verkligheten alltid.

Anmäl
2008-10-29 11:22 #24 av: AnnaLundin

#23 - har du ett det med egna ögon så har du varit på ett ställe som inte följer gällande djurskyddslagstiftning. Det finns tydliga regler för hur stor golvyta det ska finnas för varje höna i hönseriet.

Men jag håller med dig om att det INTE är sprätthöns om de inte får vara utomhus, utan bara frigående inomhus.

Anmäl
2008-10-30 02:18 #25 av: Mezzzanina

Ja, tyvärr är det många som inte följer djurskyddslagstifting.Det är sorgligt men sant.

Har anmält en del fall som jag sett men det leder sällan till något.

 

Anmäl
2008-11-04 01:28 #26 av: Ida

#24 Enligt en artikel i Land Lantliv huserar ca 50 000 höns i Sverige i förbjudna burar. Allt på grund av en skadeståndsansökan tre äggproducenter prövar rättsligt mot staten och som verkar dröja. Under tiden används de gamla förbjudna burarna, som varit förbjudna sedan den (nya) djurskyddslagen trädde i kraft 1988. En skriftlig fråga från riksdagsledamoten Sofia Arkelsten (m) har sänts till jordbruksminister Eskil Erlandsson. Länk till frågan.

Anmäl
2008-11-12 11:25 #27 av: FredrikN

#14, Har du hittat några andra källor. Världsnaturfonden använder Ices siffror när de sätter sina råd. Den uppgiften kom fram när Generalsek. för fonden blev intervjuad på tv för några veckor sen.

Anmäl
2008-11-17 00:11 #28 av: Ida

#27 Jag tänkte på Östersjöfondens info, men jag vet inte exakt vilka forskare de använt sig av.

Anmäl
2008-11-18 08:54 #29 av: FredrikN

#27.. Ok. Men om du har följt den senaste debatten så är de flesta forskare postiva till en höjning av kvoten. Ocd då borde man kunna ifråga sätta WWFs råd att inte köpa och äta Torsk.

 

 

Anmäl
2008-11-21 02:01 #30 av: Ida

#29 Jag håller med dig så till vida att fisken ju fiskas upp i vilket fall som helst. Nyligen höjdes kvoten med 15 procent och givetvis kommer det att fiskas därefter. Då känns det ju onödigt att vi exporterar fisken till Frankrike istället för att att äta upp den själva.

Anmäl
2008-11-25 18:32 #31 av: Maria

Jag är så naiv så när jag går till fiskaffären så antar jag att fisken till försäljning där är "laglig". Har de torsk så kan jag mycket väl tänka mig att köpa den. (tycker f.ö att torsk är en överskattad fisk med lite smak).

Man får vara ganska insatt i miljöfrågor och debatt om man ska handla rätt. Att de flesta gör ett gott försök är positivt tycker jag.

/Maria

 

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.