2011-07-02 17:51 #0 av: sighni

Saxat ut Forska utan djurförsöks nyhetsbrev:

Snart finns djurtestfritt botox i USA - men tillstånd saknas för försäljning i EU

Visste du att alla botox-produkter djurtestas? Varje tillverkningssats testas i grymma tester på möss, där djuren långsamt kvävs till döds. Flera hundratusen möss används varje år i testerna.

Experter har länge ansett att det borde gå att ersätta djurtesterna, som görs för att bestämma den exakta giftigheten hos varje tillverkningssats. Påtryckningarna för att få boto xföretagen att utveckla djurfria testmetoder har varit starka de senaste åren.

Nu har Allergan som första företag i världen fått en cellbaserad testmetod godkänd i USA.

Produkterna Botox och Botox Cosmetics som ska säljas på den amerikanska marknaden, kommer från och med nu att testas på celler istället för i djurförsök. Företaget anser att den nya metoden är överlägset djurtestet även ur produktsäkerhetsperspektiv.

Men godkännandet är begränsad till USA. De produkter som används här i Sverige och inom EU kommer att fortsätta djurtestas. Företaget ska försöka få testmetoder godkänd även i EU och andra delar av världen, men det är en process som kan ta flera år.

Testmetoden fungerar nu endast för Allergans egna botoxprodukter. Andra botoxtillverkare förvä ntas nu öka sina ansträngningar för att få fram djurfria tester.

Forska Utan Djurförsök kommer att följa utvecklingen och trycka på politiskt för att det nya, djurfria botoxtestet godkänns så fort som möjligt även i Sverige och EU.

Stöd vårt arbete med en gåva, pg 90 70 90-5!

Skippa botox så länge det innebär plågsamma djurförsök!